Cheng Chau


Status: Academic Project
Location: Hong Kong, CHINA
Date: 2013
Type: Urbanism
Scale: XL

Katia Sei Fong  ︎+598 (0)94 54 05 74   ︎ katiaseifong@gmail.com ︎Montevideo, Uruguay